Hoe gaat het toch met… Martin van Elp

Martin van Elp, oud-redacteur van De Duplomaat, oud-penningmeester van In Duplo, oud-lid kascontrolecommissie In Duplo en overigen, penningmeester van Ex Duplo, sinds kort student-af en daarom tegenwoordig arbeider.

Halverwege oktober kwam het nieuwe bestuur van Ex Duplo voor het eerst bijeen om mooie plannen en vergezichten te schetsen voor dit collegejaar en daarna. Meer informatie zal spoedig volgen, maar mede dankzij In Duplo is nu al zeker dat we onze alumni weer een mooi jaar kunnen bieden. Op een dergelijke vergadering worden dan ook taken verdeeld zoals het schrijven van een stuk in De Duplomaat. Je begrijpt, ik heb een fikse strijd moeten leveren om deze eer naar mij toe te mogen trekken, maar het is gelukt! Daarom valt mij de eer en het genoegen ten deel om iets over mijn bestaan na de studie te vertellen.

Het is nog zo kort geleden dat…

Ik echt afstudeerde, dat was immers nog maar eind augustus. Maar tussen de oren was ik eigenlijk al langer afgestudeerd: ik moest het alleen nog even doen. Omdat ik zeker de tweede helft van afgelopen collegejaar weinig meer voor de studie zou hoeven doen, had ik al eerder besloten mijn blik eens op de arbeidsmarkt te richten. Maar wat wil je dan gaan doen?

Op dat moment was ik al afgestudeerd als Algemeen Econoom, en ik zou nog gaan afstuderen bij Staats- en Bestuursrecht, dus dan ziet iedereen je al gelijk richting de ambtenarij gaan. Begrijpelijk, maar ik heb daar voor mijzelf wel een gelukkige twist aan kunnen geven. Voor mij was eigenlijk al heel snel duidelijk dat ik niet de juridische richting in zou willen. Misschien dat het denigrerend overkomt, dat is niet mijn bedoeling, maar ik beschouw mijn Master in de Rechtsgeleerdheid inmiddels als een mooi stukje algemene ontwikkeling. Ik ben in de loop van de jaren behoorlijk overtuigd geraakt dat ik iets richting de ruimte om ons heen wilde gaan doen, met een sterke affiniteit voor de bouw. Een mooie longlist lag klaar, en vorig jaar had ik al geprobeerd om met open sollicitaties ergens part-time binnen te komen bij een paar bouwkundige adviesbureaus en projectontwikkelaars. Zonder succes, en misschien maar goed, want daar is het door de economische crisis nu zwaar weer.

Totdat ik begin dit jaar op het nieuws een bericht afkomstig van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hoorde. Je raadt het: van dat instituut moest ik meer weten. Door de uiterlijk weinig inspirerende website maakte ik me mezelf maar wijs dat dit instituut de inhoud in ieder geval hoog in het vaandel zou hebben. Na enig verder ronddolen vond ik een vacature voor Young Professional: “Wij zoeken jonge algemeen economen, […]. Je vindt het een uitdaging om te werken op het snijvlak van wetenschap en praktijk.”

Ik dacht meteen: dat ben ik! Bij mijn speurtocht op de arbeidsmarkt, had ik mij al wel afgevraagd of ik zo snel al afscheid zou willen nemen van de economische wetenschap. Het is natuurlijk niet zo dat je bij een adviesbureau geen economische kennis gebruikt, maar een ambitieus economisch onderzoeksinstituut is toch wat anders. Na een paar sollicitatiegesprekken kon ik eind maart part-time beginnen, en sinds begin september werk ik full-time.

Wat ik nu doe…

Het EIB is in 1956 opgericht en staat voor toegepaste bouweconomische analyse. Een deel van onze financiering komt vanuit de Bouw CAO, wat betekent dat wij een taakstelling hebben om bepaald onderzoek uit te voeren en daar budget voor krijgen. Daarnaast doen wij ook onderzoek voor marktpartijen en overheid.

Het onderzoek binnen het instituut is georganiseerd langs drie onderzoeksprogramma’s zijnde Arbeidsmarkt & Scholing, Bedrijven en Innovatie en Marktanalyse en Wonen. Op dat laatste programma ben ik primair aanwezig als onderzoeker, maar een oversteek binnen een klein instituut van ongeveer 30 werknemers komt veelvuldig voor en bij sommige opdrachten werken de drie programma’s samen.

Ik ben gelijk bij binnenkomst verantwoordelijk gemaakt voor de utiliteitsbouw, wat staat voor alle bouwwerken anders dan woningen, en dat loopt van schuren en stallen tot kantoorgebouwen. Dat maakt mij de sectorspecialist binnen het instituut en vragen vanuit de bouw over dat onderwerp komen dus op mijn bord, daar zijn we voor. Ik ben ook verantwoordelijk voor aanpassingen voor de utiliteitsbouw op de ramingen van de bouwproductie die wij een aantal keer per jaar maken.

Daarnaast werk ik binnen verschillende projecten: zo ben ik actief binnen een onderzoek voor de afbouwsector (stukadoors, vloerenleggers et cetera) waarbij wij jaarlijks een vooruitblik bieden voor de sector, leverde ik een bijdrage aan een toekomstverkenning van het verbruik van bouwgrondstoffen voor de Commissie-Tommel, ben ik betrokken bij een onderzoek voor VROM met betrekking tot de taakstelling van het Rijk bij de woningbouw en naast dat alles is er ook ruimte om aan nieuwe projectvoorstellen te werken.

De reden dat dit werk mij nu zo goed ligt, is omdat ik graag in de buurt van economisch onderzoek wilde blijven, en ik wel al gelijk na het afstuderen deze sector in wilde. Voor mij was dit dus dé manier om mijn wensen te realiseren.

Vanuit mijn eigen ervaring met de overgang van studie naar werk kan ik adviseren na te denken over wat je wilt na de studie. Daar hoef je wat je tijdens de studie doet in mijn ogen niet op af te stemmen. Wel lijken mij de mogelijkheden en opties na afstuderen erg overweldigend als je nog geen idee hebt waarmee je affiniteit hebt. Als je het nog niet weet: zet die stap naar een baan al in gedachten voordat je afstudeert!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>