Hoe gaat het toch met… Geert Koster

Geert, advocaat bij de VEB en voorzitter van Ex Duplo, was in een ver, ver verleden commissaris extern van In Duplo. Het mr.drs.-programma heeft hij binnen vijf en een half jaar afgerond en daarna is hij in advocatuur terechtgekomen. Eerst bij Allen & Overy, daarna bij NautaDutilh en nu bij de Vereniging van Effectenbezitters (de VEB) in Den Haag. Als voorzitter van Ex Duplo, de alumnivereniging voor mr.drs.-studenten, komt hij nog regelmatig in aanraking met de universiteit en In Duplo.

De VEB

De VEB komt op voor de belangen van beleggers. Soms vol in de publiciteit in grote rechtszaken, soms ‘low profile’ als aandeelhouder in een bespreking met het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap of als spreker tijdens een congres ergens in het land. De VEB biedt “kennis, actie en service” voor beleggers. Het is een vereniging met meer dan 49.000 leden die als collectieve belangenorganisatie alle 1,6 miljoen beleggers in Nederland vertegenwoordigt. De juristen van de VEB , waarvan twee advocaten in loondienst, vormen de spil van de organisatie. Als advocaat in dienst van de VEB is mijn takenpakket een stuk veelzijdiger dan als advocaat bij een advocatenkantoor. Zo procedeer ik zelf in een aantal zaken, maar ben ik ook als een soort bedrijfsjurist “aanjager” van externe advocatenkantoren in de procedures die wij niet intern kunnen doen. Wij zijn betrokken bij zoveel procedures dat je die simpelweg niet allemaal met zijn tweeën kunt doen.

Daarnaast bezoek ik regelmatig aandeelhoudersvergaderingen (AvA’s) om daar voor de belangen van onze leden op te komen. AvA’s lijken een klein beetje op de ledenvergaderingen zoals studieverenigingen en studentenverenigingen die kennen. De belangen zijn op een AvA weliswaar stukken groter – denk aan discussies over strategie, overnames en beloningen van bestuurders – maar ook hier heb je diverse mensen die hun zegje willen doen. Zo maakte ik op de laatste AvA van KPN mee dat iemand zijn slechte internetverbinding aan de orde wilde stellen. Gelukkig roepen deze querulanten niet om bitterballen en bierpauzes…

Ook reageert de VEB op wetsvoorstellen; het is van groot belang om tijdig in het wetgevingstraject je stem te laten horen als belangenorganisatie. Als kleine organisatie strijdt je tegen professionele lobbykantoren en grote organisaties als VNO-NCW. Als jurist met een economische achtergrond heb ik hier een belangrijke rol om onze mening naar voren te brengen. Tot slot zit er ook veel advieswerk in mijn functie. Zo adviseren wij de directie en Raad van Toezicht van de VEB over verschillende juridische problemen. Ook helpen wij de telefonische hulpdienst, de beleggerservice van de VEB. Onze leden bellen met de meest uiteenlopende vragen. De een heeft een conflict met zijn vermogensbeheerder, de ander twijfelt of hij bijvoorbeeld zijn aandelen Oce aan moet bieden na het openbaar bod van Canon. Enzovoorts. Mijn kamergenoot mr.drs. Niels Lemmers – die beide studies helaas in Nijmegen heeft gevolgd – omschrijft de VEB-jurist als Triple A. Ik spreek liever van een one man army.

Advocaat

Bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kunnen ze erover meepraten. Als het bij een beursgenoteerde vennootschap rommelt,staat de VEB paraat om de belangen van aandeelhouders te verdedigen. Sinds de introductie van de voorlopige voorziening in de enquêteprocedure in 1994 is de VEB betrokken bij alle toonaangevende enquêteprocedures. De afgelopen jaren heeft de VEB bijvoorbeeld procedures aanhangig gemaakt tegen ABN AMRO, Fortis Holding en Van der Moolen. Ook in procedures over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, zoals bij LCI en ASMI, en misleiding in het prospectus, zoals bij World Online, is de VEB actief. De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen heeft ook mijn aandacht. In het verleden heeft de VEB een jaarrekeningprocedure gestart tegen Ahold. Omdat ik op het onderwerp van de jaarrekeningprocedure ooit hoop te promoveren, heeft (gebrekkige) financiële verslaggeving van beursgenoteerde vennootschappen meer dan gemiddeld mijn belangstelling.

De VEB bereikt ook regelmatig een schikking met partijen zodat beleggers worden gecompenseerd. Voorbeelden daarvan zijn de schikkingen met Ahold, Shell, Unilever, Verliespolis, Vedior en Numico. Als bekendste aandeelhouder van alle Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is de VEB ook veelal partij bij een uitkoopprocedure en voert daarin verweer als de minderheidsaandeelhouders tegen een veel te lage prijs worden uitgekocht. Recent heb ik namens de VEB Super de Boer gedagvaard wegens het te laat publiceren van koersgevoelige informatie. Een en ander heeft tot schade heeft geleid bij beleggers die onjuist geïnformeerd hun aandelen tegen een te lage prijs verkochten.

Activist

Een medewerker van de VEB , of die nu een jurist, een econoom of een redacteur is, werkt met inzet voor de goede zaak. Bij de VEB is iedereen een beetje een activist. Het leuke van de VEB is dat iedereen intrinsiek geïnteresseerd is in de financiële wereld en dus in zijn vak. Alle medewerkers houden de financiële media goed in de gaten en proberen misstanden snel te signaleren. Dat maakt dat medewerkers van de VEB net een stap verder willen gaan. Creativiteit en vasthoudendheid zijn belangrijke eigenschappen van VEB’ers. Voor de juristen van de VEB geldt dat ook. Telkens weer gaan wij op zoek naar nieuwe wegen om op te komen voor de belangen van beleggers. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen gaan we het debat aan gaan met bestuurders en commissarissen. Voor radio en televisie verkondigt de VEB ook haar boodschap. Het hoort tevens bij onze taak om Europese en nationale beleidsmakers te overtuigen dat beleggers een belangrijke rol spelen in de financiële sector en dat er geen aandeelhouders-onvriendelijke regelgeving moet worden ontwikkeld. Dit omdat dat slecht is voor de Nederlandse economie. Zo heb ik laatst geluncht met een tweedekamerlid en hem geholpen met een aantal kamervragen. Vanaf dag 1 is mij ingeprent: de VEB geeft nooit op! Al duurt het negen jaar voordat de Hoge Raad in haar voordeel beslist – zoals in de zaak tegen World Online, ABN Amro en Goldman Sachs – de VEB gaat door.

Alleskunner

Bij de VEB kan een jurist zich niet verschuilen. Je mening en expertise worden continu gevraagd. Je moet communicatief vaardig zijn en stevig in je schoenen staan, want binnen de VEB wordt vurig gedebatteerd voordat de confrontatie met de buitenwereld wordt gezocht. Onderwerpen uit alle aan het ondernemingsrecht grenzende rechtsgebieden zoals het effectenrecht, het mededingingsrecht, het contractenrecht, het belastingrecht, het arbeidsrecht en het beeld- en merkenrecht komen in een jaar tijd meerdere keren op je bureau terecht. Lastige vragen van leden over bewaring van effecten moeten worden beantwoord, de journalist aan de telefoon wil weten welke positie de VEB inneemt bij de overname van onderneming X en twee collega’s moeten nu weten of een nieuwe beleggingstool op de VEB website wel mag van de AFM .1

Soms gaat het er ook hard aan toe. De financiële belangen zijn groot. Je merkt dan dat de wederpartij spelletjes probeert te spelen en de boel traineert. Dat kan op verschillende manieren. Zo heb ik meegemaakt dat een onderneming glashard geen antwoord gaf op onze schriftelijke vragen: “heb maar geduld tot de AvA”, hoor je dan. Laatst probeerde een onderneming weg te lopen van haar verantwoordelijkheid door vlak voor de rechtszitting een bepaald plan in te trekken. Op dat soort momenten moet je – ook als one man army – sterk in je schoenen staan. Mijn kamergenoot zegt op dat soort momenten: “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!”.

Ex Duplo

Tot slot nog even over Ex Duplo. Ex Duplo is de alumnivereniging voor mr.drs.-afgestudeerden van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ex Duplo in 2005 opgericht en heeft inmiddels ongeveer 70 leden. De vereniging onderhoudt goed contact met In Duplo hetgeen blijkt uit de aanwezigheid van veel Ex Duplo-leden op de In Duplo-borrels.

De doelstelling van Ex Duplo is om contacten tussen mr.drs.-afgestudeerden te bevorderen en de binding met In Duplo en de Erasmus Universiteit te behouden en te verstevigen. Tot nu toe lukt dat goed, maar er zijn nog altijd mensen die – helaas – geen lid worden. En dat terwijl de kosten met EUR 10,= beperkt zijn en de voordelen legio. Zo organiseert Ex Duplo jaarlijks een diner, een aantal borrels en regelmatig een inhoudelijke activiteit. Je krijgt ook nog gewoon De Duplomaat en de jaarlijkse almanak van In Duplo. Ook biedt de vereniging haar leden toegang tot een exclusief online netwerk, zodat je met je oude studievrienden makkelijk in contact blijft.

Alumnidiner op 24 september 2010

Vrijdag 24 september 2010 organiseert Ex Duplo in het Zalmhuis haar jaarlijkse alumnidiner. Het diner begint met de jaarlijkse ALV om 19.00. Nadat de vergadering is afgesloten wordt de avond voortgezet met een uitgebreid diner voor onze leden. Meer informatie over het diner vind je op onze website: www.exduplo.nl

Op de ALV zal mijn bestuur, het bestuur van Ex Duplo van 2009-2010 terugtreden en zal een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. Wij willen de volgende mensen voordragen: Olga Visnevskaá (voorzitter), Martin van Elp (penningmeester) en Dominique Poot (secretaris). Ik hoop dat onze leden die avond in groten getale aanwezig zullen zijn!

1 Studenten kunnen lid worden van de VEB tegen gereduceerd tarief, zie www.veb.net onder Lidmaatschap/ Studenten. Ook zijn er af en toe stageplekken beschikbaar, kijk voor meer informatie op www.veb.net.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>