Hoe gaat het toch met… Lars van Dort

Lars van Dort over zijn werk in de pensioensector

Sinds april 2011 werk ik als Executive Assistant van de Chief Investment Officer (CIO) bij MN. In goed Nederlands zou je mijn functie ook die van ‘rechterhand’ kunnen noemen. MN is een uitvoeringsorganisatie voor de pensioensector. In de business unit waarvoor ik werk, Vermogensbeheer, beleggen we ruim 74 miljard euro voor onze opdrachtgevers: Nederlandse en Britse pensioenfondsen. In Nederland zijn we de grootste uitvoerder voor de marktsector. Naast het vermogensbeheer verzorgen wij ook de pensioenuitvoering voor bijna 2 miljoen Nederlanders. Ons hoofdkantoor wordt binnenkort de ‘Zilveren Toren’ in Den Haag (nu nog Rijswijk), daarnaast zijn we gevestigd in Amsterdam en Londen. We hebben ongeveer duizend werknemers, waarvan zo’n tweehonderd bij Vermogensbeheer.

De CIO van MN, Wouter Pelser, is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid in de breedste zin van het woord. Hij zit in het Investment Committee van MN voor en besluit over de samenstelling van de modelportefeuille. Deze vormt de basis voor de portefeuilles van de opdrachtgevers. Daarnaast behoort bijvoorbeeld ook het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen tot zijn domein.

In mijn functie ondersteun ik Wouter in zijn werkzaamheden. Daarmee zijn mijn werkzaamheden vaak een afgeleide van de zijne. Leuk daaraan is wat mij betreft dat je hiermee al direct bijdraagt aan onderwerpen die op directieniveau spelen. Onze samenwerking ontwikkelt zich op basis van de ervaring die ik opdoe: ik krijg een behoorlijke mate van vertrouwen waardoor ik steeds meer eigen verantwoordelijkheden op me kan nemen. In een dergelijke rol is het ook prettig dat je het persoonlijk goed met elkaar kunt vinden. De ene dag bereid ik een afspraak bij de Pensioenfederatie voor, maak ik een presentatie die hij geeft op een congres of doe ik onderzoek. Een andere dag vergezel ik de CIO bij afspraken op ons kantoor in Londen. Vaak schrijf ik ook: een verslag van een meeting over de beleggingsplannen voor komend jaar, memo’s aan de Raad van Bestuur, stukken voor opdrachtgevers en publicaties waarin we onze visie met de buitenwereld delen. Regelmatig ben ik de verbindende schakel tussen de CIO en verschillende interne afdelingen of externe partijen.

De functie vraagt natuurlijk een sterke affiniteit met financiële markten, maar ook een vlotte pen en gevoel voor de organisatie. Het is een generalistische functie die gezien mijn brede interesse en studieachtergrond goed
bij me past. Uiteindelijk komt mijn economiestudie (Finance master) het duidelijkst terug in mijn werk. De rechtenstudie blijkt bijvoorbeeld nuttig wanneer ik aan een interne crisisprocedure schrijf: in feite een stukje interne ‘wetgeving’ waarbij enig juridisch gevoel van pas komt. De Europeesrechtelijke master blijkt een goede keuze geweest te zijn gezien de regelgeving vanuit Brussel die vermogensbeheerders in het algemeen en pensioenbeleggers in het bijzonder raakt.

Het is een uitdagende tijd om te beleggen voor pensioenfondsen. Ook in 2011 is het Nederlandse pensioenstelsel weer tot beste ter wereld benoemd in de Melbourne-Mercer Global Pension Index. Maar er is bepaald geen reden om op de lauweren te rusten. Pensioenfondsen hebben last van de lage rentestand. De toekomstige uitkeringen worden immers gewaardeerd door ze te verdisconteren met de rente. Hoe lager de rente, hoe hoger de pensioenverplichtingen. Verder blijken mensen nog ouder te worden dan gedacht. Dit alles trekt een zware wissel op de dekkingsgraden. De druk om goede rendementen te behalen is daarmee groot. Tegelijkertijd dient het risico scherp in de gaten gehouden te worden, zeker in een lastige tijd waarin de eurocrisis een dominant thema is. Pensioenfondsbesturen willen ingrijpende maatregelen als premieverhoging en het korten van pensioenrechten graag voorkomen. Daarnaast speelt nog dat de sociale partners na lang onderhandelen het Pensioenakkoord hebben gesloten, waarin flinke wijzigingen in het systeem zoals we dat kennen zijn afgesproken. Ondanks dat gesproken wordt over een ‘akkoord’ ligt nog lang niet alles vast. Daarmee is de voor de buitenwereld wellicht wat saaie pensioenwereld momenteel een dynamisch speelveld dat hoog op de politieke agenda staat en meer aandacht in de media krijgt dan ooit tevoren. De belangen zijn groot. Het zou me niet verbazen als meer mr.drs.-studenten in de nabije toekomst hun roeping in de pensioenwereld zullen vinden en hun meerwaarde hier zullen toevoegen!

Verschenen in De Duplomaat.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>