ALV en Borrel 29 november

Het is mij een eer en genoegen u namens het bestuur van Ex Duplo uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ex Duplo.

De ALV zal dit jaar plaatshebben op 29 november 2013 vanaf 20.00 uur. De ALV zal op de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn (L1-078).

Tijdens deze ALV neemt het huidige bestuur afscheid om plaats te maken voor een nieuwe enthousiaste groep. Het nieuwe bestuur zal worden gevormd door

Joost Kooren als voorzitter
Bernard Steenwinkel als secretaris
Thomas Munnik als penningmeester

Na de ALV zullen wij in Van Zanten in Rotterdam de avond afsluiten met een borrel.

Ik hoop u van harte te mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering en de borrel die hierop volgt.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>