ALV Ex Duplo 25 februari 2015

Het is ons een eer en genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van alumnivereniging Ex Duplo.

De vergadering zal woensdag 25 februari aanstaande aanvangen om 20:00 uur op de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na afloop van de vergadering zal er een borrel zijn in Cafe Van Zanten aan de Meent 44, Rotterdam.

De agenda is als volgt:

Agenda
Algemene Ledenvergadering Ex Duplo
d.d. 25 februari 2015

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Goedkeuring notulen ALV d.d. 29 november 2013

6. Algemeen jaarverslag

7. Financieel jaarverslag boekjaar 2013-2014

8. Verslag Kascontrolecommissie 2013-2014

9. Begroting 2014-2015

10. Decharge Kascontrolecommissie 2013-2014

11. Installatie Kascontrolecommissie 2014-2015

12. W.v.t.t.k.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Wij hopen van harte u op onze ALV te mogen begroeten.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>