Het Vierde

Het Vierde leidde de vereniging van 2013 tot 2017 en bestond uit Joost Kooren (voorzitter), Bernard Steenwinkel (secretaris) en Thomas Munnik (penningmeester).