Het Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Patrick van Oevelen, Voorzitter
  • Anne Bierens, Secretaris
  • Iris van der Heijdt, Penningmeester
  • Teun Steenbergen, Commissaris Activiteiten
  • Hans Rijksen, Commissaris Marketing