Het Derde

Het Derde bestuur bestond uit Olga Visnevskaá (voorzitter), Dominique Poot (secretaris) en Martin van Elp (penningmeester) en leidde de vereniging tussen 2009 en 2013.