Take aways WALV 2020

Geplaatst door

Wisseling bestuurders
Tijdens de Wisselings-ALV zijn de bestuursleden Lester Hartelust (Voorzitter), Karsten de Neve (Secretaris) en Nils Beukers (Penningmeester) afgetreden.

Luuk Teeuwen (oud Commissaris Rotterdam) vervult komend jaar de functie van Voorzitter waar Hugo Roelink (oud Commissaris Amsterdam) de functie van Penningmeester vervult. Nieuw tot het bestuur toegetreden zijn Hilke Schuurmans (Secretaris), Hidde Bos (Commissaris Activiteiten) en Denise Meulenberg (Commissaris Marketing).

Terugblik 2019-2020
Tijdens de WALV is teruggeblikt op het afgelopen verenigingsjaar. In 2019-2020 zijn wederom geslaagde borrels georganiseerd, is de website verder ingevuld en heeft social media meer aandacht gekregen (denk o.a. aan de nieuwsbrief en Instagram account). Dit werd door de ALV als positief ervaren.

Contributieverhoging
Door het nieuw aangetreden bestuur is een contributieverhoging voorgesteld van €10,- per jaar naar €12,50 per jaar. Voor eerstejaars leden blijft het lidmaatschap gratis. Dit voorstel tot contributieverhoging is door de ALV aangenomen.

Plannen 2020-2021
Voor komend jaar zal extra aandacht worden geschonken aan het aanbieden van diverse borrels (waar mogelijk gecombineerd met laagdrempelige activiteiten), het (verder) professionaliseren van de marketing (eigen template en reguliere updates) en het verstevigen van het contact met In Duplo en de alumnicommissie. Het bestuur streeft ernaar ondanks de huidige beperkingen omtrent Covid-19 een geslaagd jaar neer te zetten voor de leden.